Održana radionica “MOJA BIZNIS STRATEGIJA”

U prostorijama Gradske razvojne agencije održana je radionca za mala i srednja preduzeća: MOJA BIZNIS STRATEGIJA. Tema radionice bilo je uvođenje kulture strateškog planiranja u organizacije i izrada strateškog plana. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim fazama procesa strateškog planiranja, efikasnim alatima analize okruženja, metodologijama postavljanja ciljeva, kao i da dobiju odgovore na neke svoje dileme i izazove iz trenutnog poslovanja. 

” Neki od najčešćih izazova sa kojima se susreću vlasnici i menadžeri malih i srednjih preduzeća je nemogućnost fokusa na prioritete, izazovi sa organizacijom aktivnosti i delegiranjem poslova kao i analizom informacija prilikom donošenja važnih odluka. Cilj mog današnjeg rada sa učesnicima je bio da im pokažem da je strateško planiranje proces koji se uči, i da određene metodologije koje se u tom procesu koriste mogu da im služe kao vrijedan alat a ne da taj proces posmatraju kao teret i komplikaciju.”, rekla nam je Maja Starčević, osnivač Business Studio Asahi, koji je bio partner u realizaciji ove radionice.

U OSTALIM VIJESTIMA