Održane manifestacije povodom Dana grada

Gradska razvojna agencija je sa partnerima održala događaje u parku Petar Kočić povodom Dana grada.

Svoj rad su predstavili članovi Organizacije amputiraca UDAS, kroz izložbu likovnih radova i organizaciju likovne kolonije.

Predstavnici preduzeća Euro Beta su svim zainteresovanim posjetiocima objasnili na koji način teče proces prikupljanja materijala i reciklaže, te podijelili cekere, u cilju smanjenja korištenja plastičnih vrećica.

Šumarski fakultet Banja Luka i WMTA – Ustanova za stručno obrazovanje odraslih su takođe predstavili svoj rad zainteresovanim posjetiocima.

Ovom prilikom se Agencija zahvaljuje svim nabrojanim učesnicima koji su ovaj događaj učinili bogatijim.

U OSTALIM VIJESTIMA