Održani “Info dan” o načinu apliciranja na poziv Evropski projekti saradnje

U organizaciji Gradske razvojne agencija Banja Luka i Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske 17.10. 2017. godine održan je  “Info dan” o načinu apliciranja na poziv Evropski projekti saradnje, otvorenog u okviru programa Kreativna Evropa (Creative Europe).

Ove Info dane otvorio je direktor Gradske razvoje agencije Mario Milanović koji je rekao da je cilj organizacije Info dana promocija programa Kreativna Evropa i poziva Evropski projekti saradnje 2018 kroz predstavljanje mogućnosti sufinansiranja projekata iz oblasti culture. Info dan je bio posvećen predstavnicima javnih ustanova kulture, organizacija civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnih, naučnih i istraživačkih ustanova i kompanija koje djeluju na polju kulture.

Na prezentaciji su predstavljeni ciljevi Programa i prioriteti za finansiranje kao i odgovori na ključna pitanja vezana za konkurisanje: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i s kim uspostaviti partnerstva, koja su uslovi i potrebni dokumenti za konkurisanje, kako rukovoditi projektom itd.

U OSTALIM VIJESTIMA