Održani koordinacioni sastanak projektnih partnera i online monitoring visit

U Banjaluci je, 15. septembra 2021. godine, održan koordinacioni sastanak partnera na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – ASIQ“. Sastanku su prisustvovali svi projektni partneri: Gradska razvojna agencija Banja Luka, kao vodeći partner projekta, te JU Centar „Zaštiti me“ Banja Luka, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ Banja Luka, JU „Resursni centar za djecu i mlade“ Podgorica i O.Š. „Voštarnica“ Zadar.

Ispred Gradske uprave Banja Luka sastanku je prisustvovala Valentina Aničić, savjetnica gradonačelnika za ekonomska pitanja, a na dnevnom redu se našla i online monitoring posjeta Upravljačkog tijela i Zajedničkog tehničkog sekretarijata Interreg IPA CBC Programa.

Prezentovane su informacije o stepenu napretku projekta, tj. o do sada urađenim projektnim aktivnostima i poteškoćama u njihovom provođenju, postignutim rezultatima, kao i o planu provođenje preostalih projektnih aktivnosti i načinu postizanja postavljenih projektnih indikatora.

Projekat ASIQ, vrijednosti  575. 122,00 EUR, finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje od 1. jula 2020. do 31. decembra 2021. godine, a Gradska razvojna agencija Banja Luka je vodeći partner projekta.

U OSTALIM VIJESTIMA