Održan peti Info dan za Program dodjele subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu.

Održan je zadnji od pet planiranih info dana koji su realizovani sa ciljem informisanja zainteresovanih privrednika za Program dodjele subvencija poslovnim subjektima u Gradu Banja Luka za 2022. godinu.

Info dani, na kojim je u pet termina prisustvovalo 120 potencijalnih aplikanta, održani su u saradnji Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj Grada Banja Luka, Gradske razvojne agencije Banja Luka i Preduzetničkog centra Banja Luka.

Svi prisutni su imali priliku saznati informacije vezane za uslove i korake za učešće na Programu. Takođe, zainteresovani su se mogli prijaviti na ciklus obuka za pisanje biznis plana koji je već započeo, a u cilju pripreme poslovnog plana koji je neophodan dio aplikativne dokumentacije i najbitniji faktor u procesu ocjenjivanja prijava.

Svi oni koji nisu prisusvovali ovim info danima, a zainteresovani su za prijavu na predstojeći Javni poziv, potrebne informacije mogu dobiti na kontakt telefone:

051 244 422  Odjeljenje za privredu i LER (kontakt osoba: Maja Knežević) ili

051 433 460  Gradska razvojna agencija Banja Luka (kontakt osoba: Vanja Todorović i Ivan Babić)

U OSTALIM VIJESTIMA