Osnovan Klaster kreativnih i kulturnih industrija-KREDA

Gradska razvojna Agencija je nizom afirmartivnih aktivnosti pozvala širu javnost na kreiranje novih potencijala u okviru kulturnih i kreativnih industrija, što je rezultiralo osnivanjem Klastera kreativnih i kulturnih industrija-KREDA.

U maju mjesecu ove godine, Agencija je organizovala otvorenu diskusiju u Staklencu pod nazivom: “O kulturnoj i kreativnoj industriji sa Ivanom Nikolić Popović”, predsjednicom Hrvatskog klastera konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija (HKKKKI). Tom prilikom je identifikovana potreba ujedinjenog djelovanja više kulturnih i kreativnih aktera, te se formirao inicijatvni odbor koji je nakon osnivačke skupštine počeo sa realizacijom registracije Klastera.

KREDA kao medijum koji kreira nove ideje, koji poziva na igru, koji je u školstvu i kreativnim formama razvoja svih struka, ozvaničena je kao ime i sinonim za KKKI Banjaluke.

Osnivači klastera KKI KREDA su: Dijana Tepšić, koja je ujedno izabrana i za predsjednicu klastera, Bojan Dragišić, Borjana Mrđa, Miodrag Manojlović i Milana Stijak.

KKKI KREDA je po prvi put predstavljen javnosti na Sajmu zapošljavanja BL2019 s ovogodišnjim tematskim osvrtom na KKI. Na Sajmu su održane četiri panel diskusije, a izmedju ostalog i sa osnivačima klastera na temu: “Potencijali kreativne i kulturne industrije”. Učešće na Sajmu su uzeli i mali kreativni proizvođači koji su prezentovali svoje proizvode, ali i bili učesnici panela na temu: “Od hobija do biznisa”, gdje su govorili o potencijalima samozapošljavanja i potrebama za razvoj ovih potencijala.

Predstavnici Agencije Cidea I KKKI KREDA uzeli su učešće i na konferenciji b.creative koja se ove godine održala u Zagrebu 24. i 25. oktobra.

KKKI KREDA trenutno radi na razvoju platforme za informisanje, uvezivanje i promociju kulturne i kreativne scene. U narednom periodu ćete o aktivnostima, članstvu i mogućnostima djelovanja kroz klaster više moći pročitati na stranici www.kreda.ba koja je trenutno u izradi.

U OSTALIM VIJESTIMA