Otvaranje radionice za preradu mlijeka

Otvaranje radionice za preradu mlijeka će se održati dana 12.05.2017.godine sa početkom u 11.00 sati u Poljoprivrednoj školi Banja Luka na adresi Knjaza MIloša 9.

Radionica za preradu mlijeka u Poljoprivrednoj školi Banja Luka je adaptirana i opremljena u okviru prve faze implementacije projekta “Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva” za koji je projektnu aplikaciju pripremila Gradska razvojna agencija Banja Luka. Projekat je kandidovan na javni poziv za grantove USAID/Sweden FARMA II projekta ispred projektnog partnerskog konzorcijuma koji čine: Poljoprivredna škola Banja Luka, Gradska razvojna agencija Banja Luka i Tehnološki fakultet Banja Luka.

Cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti i pristupu tržištu kroz rad na unapređenju kvaliteta proizvoda i usklađivanje sa važećim standardima, te kroz razvoj i uvođenje novih proizvoda i postizanje višeg stepena prerade. Projektom je predviđeno provođenje sljedećih aktivnosti: adaptacija  prostora za radionicu za preradu mlijeka, nabavka opreme potrebne za provođenje praktičnih vježbi u oblasti prerade mlijeka – mini pogon za preradu mlijeka, provođenje obuka profesora škole, izrada prijedloga programa osposobljavanja za prerađivače mlijeka, obuka prve grupe farmera, provođenje praktične nastave za učenike škole i studente, te ciklus obuka o poslovnom planiranju, tržištu, marketingu i brendiranju te uspostavljanje nove mentoring šeme za farmere koji se žele baviti preradom na svom gazdinstvu.

Grant ugovor o realizaciji projekta između formalnog nosioca projekta i donatora -USAID/Sweden FARMA II projekta potpisan je 21.02.2017.godine.

U OSTALIM VIJESTIMA