Partnerstvo sa Poljoprivrednim preduzetničkim inkubatorom Drenovci

Gradska razvojna agencija Banja Luka je organizovala studijsku posjetu Poljoprivrednom preduzetničkom inkubatoru Drenovci (HR) te su njeni predstavnici zajedno sa stručnjacima za preradu hrane Tehnološkog fakulteta Banja Luka obišli prerađivačke pogone ovog inkubatora. Od strane domaćina sastancima su prisustvovali: direktorica Lokalne agencije za razvoj Vjeverica, mr. sc. Ana Cvitković Komesarović, pročelnik Jedinsvenog upravnog odjela Općine Drenovci, dipl.pr. Stjepan Abramović te njihovi saradnici.

Projekat „Poljoprivredni preduzetnički inkubator Drenovci (PPID)“ predstavlja prvi specijalizovani preduzetnički inkubator za podsticanje preduzetništva u sektoru prerade hrane te ujedno i prvi inkubator u ruralnom području Republike Hrvatske. Projekat je odobren u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007-2013, iz šeme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, a u vrijednosti od 1 654 840 €. Projektni konzorcijum čine Opština Drenovci kao nosilac projekta te projektni partneri: Vukovarsko-srijemska županija, Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. i Poduzetnički inkubator BIOS. Aktivnosti projekta usmjerene su prije svega ka pokretanju preduzetničke aktivnosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru s naglaskom na stvaranje proizvoda veće dodane vrijednosti, interesno udruživanje, korištenje mogućnosti i usluga koje se pružaju i postojećih inicijativa u okviru preduzetničke infrastrukture u Opštini Drenovci i Županiji. Među navedenim aktivnostima bitno je istaknuti pilot projekat uspostave edukaciono-proizvodnog postrojenja za preradu hrane i umrežavanje malih poduzetnika u Inkubatoru, a s ciljem efikasne primjene i komercijalizacije inovacija, uključujući i transfer tehnologija.  Posebno je važno napomenuti da projektni tim sa ekspertom koordinira provođenje aktivnosti uspostavljanja edukaciono-proizvodnog postrojenja (EPP) i izradu tehničko-tehnološkog rješenja za proizvodnju  (proizvoda od žitarica i proizvoda od voća i povrća ) kao osnovnog dokumenta za principe budućeg rada postrojenja, aktivnosti vezane za standardizacije dvije tradicionalne recepture za proizvodnju u okviru EPP-a, te uvođenje mini HACCP sistema. Kroz edukaciono-proizvodno postrojenje i dostupnost usluga izrade tehnoloških projekata, biznis planova i pomoć za unapređenje prodaje cilj je podstaći nove investicije u male pogone za preradu na gazdinstvima. U Poljoprivrednom preduzetničkom inkubatoru Drenovci (PPID)“ za sada je zaposleno  7 ljudi a rad inkubatora i plate zaposlenih finansira opština Drenovci i Vukovarsko-srijemska županija. U istom objektu je smeštena i lokalna razvojna agencija, zatim Lokalna akciona grupa – LAG Šumanovci, poljoprivredna savjetodavna služba, udruženje poljoprivrednika i zadruga čime je farmerima i preduzetnicima prerađivačima hrane na raspolagnaju kompletna stručna usluga na jednom mjestu.

Predstavnici Gradske razvojne agencije i Tehnološkog fakulteta Banja Luka su osim razgovora o tehnološkim rješenjima i organizovanju poslovanja inkubatora razgovarali o uspostavljanju saradnje s ciljem apliciranja na pozive za projekte u okviru Intereg transnacionalnih projekata  kao i Programa prekogranične saradnje BiH – HR – CG ali i o drugim vidovima saradnje.

U OSTALIM VIJESTIMA