Počela implementacija projekta USAID/SWEDEN FARMA II

Gradska razvojna agencija Banja Luka je pripremila projektnu aplikaciju za projekat pod nazivom “Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva”. Nakon što je komitet za evaluaciju ocijenio projekte i donio odluku o finansiranju ovog projekta,  potpisan je Grant ugovor o realizaciji projekta između formalnog nosioca projekta i USAID/SWEDEN FARMA II projekta.

Nakon sastanka projektnog tima sastavljenog od predstavnika projektnih partnera, Poljoprivredne škole Banja Luka, Tehnološkog fakulteta Banja Luka i Gradske razvojne agencije Banja Luka, održan je sastanak sa Zavodom za obrazovanje odraslih nakon čega je pokrenuta procedura izrade zvaničnog programa za osposobljavanje za prerađivače mlijeka.

Projekat se implementira u skladu sa planom, u toku je adaptacija prostora, nabavka opreme i priprema osposobljavanja za preradu mlijeka

Otvaranje radionice za preradu mlijeka se očekuje tokom aprila mjeseca, a nakon toga obuka prve grupe farmera.

Projekat je sufinansiran od strane USAID/SWEDEN FARMA II.

U OSTALIM VIJESTIMA