Počela obuka za Start-up preduzetnike

Danas 01.03.2018. je počela obuka za kandidate koji su se prijavili na Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja. Kandidati kroz obuku imati priliku da unaprijede svoje preduzetničke vještine kroz tri modula obuka, i to:

  • 1. Modul: Analiza poslovnih ideja, pristup tržištu, razvoj proizvoda
  • 2. Modul: Plan proizvodnje, upravljanje troškovima, odnos sa konkurencijom, upravljanje radnom snagom i vremenom
  • 3. Modul: Upravljanje finansijama, poslovno planiranje

Na Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja prijavilo se 59 potencijalnih preduzetnika od čega je 35 ideja ocijenjeno i prihvaćeno od strane komisije kao ideje koje imaju potencijal održivosti i rasta.

Projekat je podržan od strane Grada Banja Luka, Gradske razvojne agencije (CIDEA), Inovacionog centra Banja Luka (ICBL) i Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švajcarske.

Spisak polaznika obuke

U OSTALIM VIJESTIMA