POČELE OBUKE ZA PISANJE BIZNIS PLANA U SKLOPU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U FUNKCIJI ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU

Obuke za izradu biznis plana, koji je jedan od obavezujućih dokumenata po Javnom pozivu, održavaju se u prostorijama Gradske razvojne agencije u Ulici Josifa Pančića br.8 u sali za edukacije. Obuci su prisustvovali polaznici koji apliciraju za podsticajna sredstva u svrhu samozapošljavanja po Javnom pozivu, a do sada uglavnom iz uslužnih djelatnosti.

U sklopu Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošljavanja za 2019. godine, dio sredstava je namijenjen za podsticaje nezaposlenim licima koja su prijavljena na evidenciji JU Zavoda za zapošljavanje i odlučili su se za započinjanje samostalnog biznisa.

Obuke se realizuju u dvije grupe, sa terminima:

  1. grupa- 2. i 4. jul u terminu od 11.00-16.00 časova;
  2. grupa- 3. i 5. Jul u terminu od 11.00-16.00 časova.

Polaznici obuke testiraju svoju poslovnu ideju, analiziraju tržište, izrađuju marketing i finansijski plan.

Nakon razrade biznis ideje i izrade biznis plana, polaznici lakše vizualizuju razvoj njihovih novoosnovanih preduzeća.

Za sve informacije kontakt osoba je: Vanja Todorović, tel.:051-433-460 ili putem mejla: vanja.todorovic@cidea.org

U OSTALIM VIJESTIMA