Počeli radovi na Turističko-rekreativnom kompleksu Manjača

Turistička organizacija , Gradska razvojna agencija i Centar za razvoj i unapređenje sela Banja Luka sprema zajedničku medijsku kampanju vezanu za realizaciju projekta „Manjača kao turističko-rekreativni kompleks“ .Kampanja  je počela 13. 06. 2019. godine, a trajanje bi  bilo po fazama realizacije  projekta. Ovo je srž naše priče koju bismo uz pomoć medija plasirali u javnost s obzirom da se radi o veoma ozbiljnom zadatku koji bi unaprijedio turizam, uveo nove investitore i priliv sredstava te unaprijedio ruralna područja, poljoprivredna dobra. Projekat „Manjača kao turističko-rekreativi kompleks“ ima za cilj razvoj „zone Manjača“ kao novog turističkog i rekreativnog  kompleksa i kao takav rezultat je zajedničke saradnje i inicijative Turističke organizacije Banja Luka, Gradske razvojne agencije i Centra za razvoj poljoprivrede i sela , a koju podržava Grad Banja Luka,  koji su prepoznali Manjaču kao područje izuzetnih potencijala.

U okviru realizacije pomenutog projekta održaće se prva faza ,odnosno, akcija čišćenja terena. Akcija, u kojoj učestvuju javne ustanove i institucije te društveno odgovorne firme koje su prepoznale značaj projekta, održaće se 27. juna (četvrtak). Uz pomoć građevinske mehanizacije i ljudstva očistiće se i spojiti staza namijenjena za obilazak jezera  koja će služiti kao šetalište  kao i put do smještajnih jedinica koje će biti izgrađene u jednoj od narednih faza. Pripremiće se teren za dalje radove izgradnje privremenih objekata na obali jezera, dio plaže koji će se koristiti za kupanje, kao i dio na kojem će biti locirana igrališta za djecu i odrasle. Čitav lokalitet će se očistiti od različitih vrsta otpada, a planiran je i početak čišćenja samog jezera od trave i otpada  u vodi, lokacije koje se nalaze uz planirane plaže budućeg kupališta.

Gradska razvojna agencija Banja Luka na čelu sa direktorom Mariom Milanovićem  prepoznala je značaj projekta koji nudi razvoj modernih turističkih i sportskih kapaciteta, te novih poslovnih modela uz očuvanje prirodne sredine, koji je od Banjaluke udaljen  svega 22 kilometra, a koja bi imala snažan uticaj na promociju poslovnog okruženja. Revitalizacija ovog lokaliteta predstavljala bi najatraktivniji turističko-izletnički prostor na teritoriji grada, čime bi se stvorili uslovi za kontinuiran dolazak i boravak turista u toku cijele godine. Ovaj jedinstveni i inovativni projekat nudi razvoj modernih turističkih i sportskih kapaciteta, novih poslovnih modela uz očuvanje regije sa svojim ruralnim obilježjima. Najznačajniji ciljevi projekta „Turističko-rekreativni kompleks Manjača“ su zaštita prirodnih resursa koji su na raspolaganju i unapređenje postojeće infrasturkture kroz prostorno planiranje. Takođe, vrlo važan cilj je i rast kvaliteta života lokalnog stanovništva, čime bi se osiguralo i očuvanje lokalnog identiteta u vremenu globalizacije. Jasno je da  postoji potreba za značajnim ulaganjim u turističke kapacitete i unapređenje ponude, kao i u infrastrukturu, ljudske resurse, kulturne i socijalne komponente, razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivredu i druge industrije, logičan korak bi bila promocija prilika za investiranje i preduzetništvo za stanovništvo Manjače, građane Banja Luke i okolnih mjesta, te potencijalnih investitora u BiH i u inostranstvu.

Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka na čelu sa direktorom Draškom Ilićem, koristi i raspolaže sa ukupnim prostorom. Razvojno – edukativni centar “Manjača” je posebna poslovna jedinica Centra koncipirana kao poljoprivredno, proizvodno i edukativno dobro, uz mogućnost pružanja usluga u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i drugim granama privređivanja.U namjeri da ponovo vrati sjaj i značaj koji je imao REC Manjača, pokreće inicijativu, zajedno sa CIDE-a i TOBL-om da se ovaj lokalitet sa svojim resursima uredi i izgradi. Osnovni cilj je unapređivanje i brži razvoj poljoprivredne proizvodnje, povećanje efikasnosti i kvaliteta edukacije poljoprivrednih proizvođača, učenika i studenata u poljoprivredi za praktični dio obuke i vježbe. U skladu sa tim uloga dobra je edukativna, proizvodna, istaživačka, razvojna i uslužna. Uz podršku grada Banja Luka, mjesnih zajednica, građana Banja Luke i potencijalnih investitora ovaj projekat bi se mogao realizovati u formi javno – privatnog partnerstva. Na taj način bi se planina Manjača sa svim njenim resursima formirala u jednu od glavnih turističkih atrakcija grada. Uloga Centra za razvoj poljoprivrede i sela  kroz prizmu realizacije projekta je višestruka, a odnose se prvenstveno na održavanje i razvoj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Banja Luka do nivoa samoodrživosti i profitabilosti kao i podrška poljoprivrednoj djelatnosti kroz plasman sredstava iz budžeta grada za podsticaje, subvencije, evaluacije i druge mjere i projekte te planiranje razvoja ruralnog prostora grada, Prema predloženim intervencijama prostor Platoa Manjače bi se obogatio dodatnim kvalitetnim sadržajima, kao i pratećom infrastrukturom sa adekvatnim urbanim mobilijarom. Izgradnjom nedostajuće infrastukture i planiranih objekata, po prijedlogu ovog idejnog rješenja uređenja prostora, stvorili bi se uslovi za kontinuiran dolazak i boravak turista.

Turistička organizacija Grada Banja Luka na čelu sa direktoricom Irenom Radojević prepoznaje plato Manjača  kao turističko rekreativni i sportski centar koji će biti od velikog značaja za turističku ponudu Banjaluke u smislu širenja turističke ponude i u okviru toga može se govoriti o sportskim aktivnostima, kulturnim dešavanjima s posebnim fokusom na manifestacioni turizam jer biće izgrađeni kapaciteti za održavanja događaja i manifestacija koji bi okupio ogromana broj ljudi. Takođe  treba posebno istaknuti povećanje broja smještaja  što svakako ide u korist Banjaluci jer svi smo svjedoci da se traži krevet više u našem gradu. Potencijale kojima raspolaže područje kanjona Vrbasa i platoa Manjače možemo grupisati u skladu sa turističkim aktivnostima koje se mogu njima staviti u funkciju. Radi se o turističkim potencijalima, proizvodima,  koje je moguće realizovati kroz izgradnju Turističko-sporstkog centra Manjača kao što su:

 • Planinski turizam – na širem prostoru planine Manjače koja posjeduje još neistražene prostore
 • Zimski turizam – područja planina Osmače, Manjače i Tisovca pružaju mogućnost za zimske sportove
 • Alpinistički turizam i avanturistički turizam – područje klisura kanjona Vrbasa  cjelokupno područje platoa Manjače, kanjona Vrbasa i planine Osmača;
 • Ekstremni sportovi – biciklizam, paraglajding, rafting, kanu, kajak, paintball,…;
 • Seoski turizam – seoska domaćinstva na cjelokupnom području;
 • Eko turizam – npr. Čokorska polja;
 • Lovni i ribolovni turizam – područje planine Manjača za lovni turizam i vodotok rijeke Vrbasa za ribolovni turizam;
 • Manifestacioni turizam – organizovanje manifestacija regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera; planinske reli vožnje, džipijade, biciklističke ture;
 • Vjerski turizam – na području postoje vjerski objekti, manastiri sagradjeni prije nekoliko vijekova
 • Kulturni turizam – postojanje značajnih kulturnih spomenika na studijskom području, krajiška i zmijanska etno obilježja u gastronomiji, običajima, arhitekturi itd.;
 • Edukativni i sportski kampovi – prostor platoa Manjače i područje Krupe na Vrbasu.

 

U ovom slučaju veoma interesantan je izletničko – rekreativni turizam u Banja Luci  koji se do sada  oslanjao  na izletišta koja posjeduju djelimično izgrađenu infrastrukturu: Banj brdo, Krupa na Vrbasu, Delibašino selo, Šibovi, Suturlija i Ljubačke doline, Duboka, Rekavice, Čokorska polja.  Upravo na području platoa Manjače postoji veliki broj vidikovaca koji daju posebnu atraktivnost i pružaju nevjerovatan pogled na grad Banja Luku, Krupu na Vrbasu, kanjon rijeke Vrbas. Dakle, otvara se mogućnost kreiranja izletničkih (jednodnevnih ili višednevnih) obilazaka ovog područja. Iako ima tradicionalnih izletničkih mjesta koja vikendom ili određenim tradicionalnim danima okupljanja posjećuju stanovnici Banja Luke, ali i gosti iz inostranstva, izgradnjom kompleksa na platou Manjača dobijaju raznovrsniji sadržaj i sve na jednom mjestu što bi  zadovoljilo sve potrebe gostiju koji borave u Turističko- sportskom centru Manjača. Potom, naši sugrađani  neće morati pohoditi udaljene destinacije za neku vikend turu jer će im se pružiti kvalitetna opcija odmora van grada, a blizu mjesta življenja , a samim tim i ušteda troškova i svega ostalog..  Etnografska obilježja prostorne cjeline Krajina su prepoznate kao osnov za kreiranje etno ponude u koju se uklapa Manjača. Pored Zmijanjskog identiteta dosta je urađeno na kreiranju koncepta Kozara etno. Projekat “Kozara etno” je stvorio prvu turističku ponudu etno turizma u Banja Luci i organizatori putovanja pokazuju interes za dovođenje grupa u Piskavicu.  Treći element koji je razvijen u širem obuhvatu područja je Etno selo “Ljubačke doline“, u Ljubačevu, koje se nalazi na oko 20 kilometara od Banjaluke.

U OSTALIM VIJESTIMA