Početak obuke za šivenje kože za prvu grupu kandidata na Tehnološkom fakultetu

U okviru implementacije projekta „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“ počela je obuka za šivenje kože za 10 kandidata. Kandidati će pohađati 20 časova teoretske i 80 časova praktične nastave na Tehnološkom fakultetu u Banjaluci, a kasnije će praksu obavljati u firmama koje se bave izradom predmeta od kože.

Projektom je predviđeno obučavanje najmanje 40 nezaposlenih kandidata iz oblasti šivenja tekstila, šivenja kože i CAD sistema za odjevnu tehnologiju. Slobodna mjesta su dostupna još uvijek na obukama za šivenje tekstila i šivenje kože.

Ovaj projekat finansira Evropska unija, a implementira ga Gradska razvojna agencija uz pomoć partnera – Tehnološkog fakulteta Banja Luka, Škole učenika u privredi u Banjaluci, preduzeća koja se bave proizvodnjom predmeta od tekstila i kože, Privredne komore Republike Srpske, Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje i drugih.

U OSTALIM VIJESTIMA