Početak obuke za šivenje tekstila za drugu grupu kandidata

U okviru implementacije projekta „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“ počela je obuka za drugu grupu kandidata za šivenje tekstila. Kandidati će pohađati 20 časova teoretske i 80 časova praktične nastave u Školi učenika u privredi u Banjaluci, a zatim će praksu nastaviti u firmi koja ih je izabrala i to u trajanju od najmanje 30 časova.

Ovaj projekat finansira Evropska unija, a implementira ga Gradska razvojna agencija Banja Luka uz pomoć partnera – Tehnološkog fakulteta Banja Luka, Škole učenika u privredi u Banjaluci, preduzeća koja se bave proizvodnjom predmeta od tekstila i koža, Privredne komore Republike Srpske, Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje i drugih.

U januaru 2019. godine je predviđeno održavanje još dve obuke – jedne za šivenje kože i jedne za šivenje tekstila. Ovim putem ponovo pozivamo sve zainteresovane nezaposlene kandidate da se prijave za besplatne obuke u cilju kasnijeg zapošljavanja.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА биографија

U OSTALIM VIJESTIMA