Početna konferencija projekta Mystical Danube: Piskavica dio mistične i zelene pripovjedačke dunavske rute

Gradska razvojna agencija Banja Luka i Turistička organizacija Grada Banja Luka su uzele učešće na početnoj konferenciji projekta Mystical Danube čiji je domaćin, a ujedno i vodeći projektni partner, bila Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA.

Cilj projekta Mystical Danube je razviti koordinisani zajednički transnacionalni pristup u valorizaciji prirodne i nematerijalne kulturne baštine kao turističkog dobra u ruralnim i manje posjećenim područjima na području Dunavske programske regije. Konkretno, izradiće se zajednička strategija za valorizaciju prirodne i nematerijalne kulturne baštine u ruralnim i manje posjećenim područjima Dunavske regije, koja obuhvaća područje od njemačkih pokrajina Bavarske i Baden-Württemberg na zapadu, do Ukrajine na istoku, te stvaranje nove tematske rute, ,,Green and Mystical Danube Storytelling Route”, s mobilnom aplikacijom koja prikazuje rutu i njene karakteristike u smislu lokacija i dostupnih turističkih usluga i kontaktnih tačaka na pilot lokacijama projekta.

Pored Gradske razvojne agencije Banja Luka, Turističke organizacije Grada Banja Luka i AGRRA-e, kao domaćina početne konferenije, u projektu još učestvuju ustanove iz Slovenije, Srbije, Hrvatska, Slovačke, Crne Gore, Mađarske, Rumunije i Bugarske. Projekat Mystical Danube ukupne vrijednosti 1.974.034,48 EUR, uz EU sufinansiranje 1.579.227,58 EUR, sufinansira se kroz Program transnacionalne saradnje Dunavske regije 2021–2027.

Projekat je podržan od strane Interreg programa za Dunavsku regiju, finansiranogod strane Evropske unije.

U OSTALIM VIJESTIMA