Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a

Prvi krug obuka u sklopu projekta “Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a” koji finansira Evropska unija je počeo. U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, obuke se održavaju na daljinu uz pomoć digitalnih alata. Projektni tim je pripremio tutorijale koji će da služe u procesu obuka, koji se održava na platformi ZOOM gdje su polaznici podijeljeni u tri grupe koje vode mentori.

Projekat “Podrška za pokretanje STARTUP-a iz oblasti IT-a” podržava pokretanje novih firmi za lica mlađa od 35 godina u oblasti informacionih tehnologija (oblasti digitalizacije, kreativnih industrija i digitalnog marketinga). Ovaj projekat će, u skladu sa metodologijom Međunarodne organizacije rada (MOR) „Započni i unaprijedi svoj posao“ ojačati kapacitete 100 osoba mlađih od 35 godina kroz mentorstvo procesa osnivanja preduzeća, a 20 odabranih  mentorstvo za razvoj proizvoda, obuku iz oblasti NLP-a, obezbije i dati finansijsku podršku za 20 kandidata u ukupnoj vrijednosti od 110 000 evra,

Projekat provodi Gradska razvojna agencija Banja Luka u partnerstvu sa Gradom Banja Luka, Inovacionim centrom Banja Luka – ICBL, Zavodom za zapošljavanje RS – Filijala Banja Luka, Elektrotehničkim fakultetom, firmama „Blok projekt” d.o.o., „Ad Lab“ s.p., „Media Lab”d.o.o., Telegroup d.o.o. i udruženjima „Bit Alijansa“ i Klub poslovnih žena Republike Srpske“.

Ovo lokalno partnerstvo je jedno od pet partnerstava za zapošljavanje kreiranih u okviru projekta „EU4Business – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju“, koga finansira Evropska unija u BiH, a realizuju GIZ, UNDP i MOR.

Grad Banja Luka, Gradska razvojna agencija (CIDEA), Inovacioni centar Banja Luka (ICBL) i projekat EU4Business pozivaju mlade osobe, starosti od 18 do 35 godina, da se prijave za učešće na projektu jačanja preduzetničkih kompetencija i pokretanja STARTUP/a iz oblasti informacionih tehnologija i digitalnih i kreativnih industrija koje imaju primjenu u IT.

U OSTALIM VIJESTIMA