Posjete preduzećima: Stručna podrška korisnicima gradskih subvencija

Predstavnici Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj i Gradske razvojne agencije posjetili su preduzeće „Sini-Prom“ d.o.o. i preduzeće „RDM Radukić“ d.o.o, koja su ostvarila pravo na subvenciju Grada za povećanje produktivnosti i podršku izvozu.

-Posjeta ovim preduzećima organizovana je u skladu sa sporazumom o operativno-tehničkoj saradnji, koji je potpisan između Grada Banje Luke i Gradske razvojne agencije s ciljem pružanja stručne podrške korisnicima subvencija za samozapošljavanje i subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu – kazala je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Aleksandra Simić.

Kako je istakla – preduzeće „Sini-Prom“ d.o.o. je ostvarilo pravo na subvenciju za povećanje produktivnosti i podršku izvozu u iznosu od 26.700 KM i namjenski ih utrošilo za nabavku lasera za isjecanje metala čija je ukupna nabavna vrijednost iznosila 140.000 KM. Nabavka ove mašine će omogućiti preduzeću proizvodnju kašika za male bagere koje će plasirati na tržište Njemačke.

-Preduzeće „RDM Radukić“ d.o.o. je takođe ostvarilo pravo na subvenciju za povećanje produktivnosti i podršku izvozu u iznosu od 27.400 KM, a utrošilo ih je za nabavku pneumatske ruke za urezivanje navoja, viljuškara, kompresora i licenciranog softvera za programiranje CNC mašine.Ukupna vrijednost ove investicije je iznosila 72.300 KM. Proizvedeni dijelovi su namijenjeni za potrebe auto industrije i u cijelosti se plasiraju u inostranstvo“- kazala je ona.

Kako je navela – ove posjete su prve u nizu posjeta svim poslovnim subjektima, koji su ostvarili pravo na podsticajna sredstva, a koje će se organizovati do kraja ove i u prvom kvartalu iduće godine.

-Cilj posjeta nije samo utvrđivanje da li su sredstva subvencija namjenski utrošena ili ne, već i pružanje stručne podrške subvencionisanim poslovnim subjektima koji se u naredne dvije godine mogu naći pred poslovnim izazovima, a koje sami ne mogu riješiti – poručila je Simićeva.

Proces monitoringa, kako je kazala – predviđa najmanje dvije posjete korisnicima subvencija za samozapošljavanje i subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu,a koji će se realizovati kroz uslugu pružanja stručne pomoći od strane ovlaštenih mentora iz Gradske razvojne agencije.

-Gradska razvojna agencija je formirala četiri tima, koji će da vrše kako kontrolu namjenskog trošenja doznačenih sredstava subvencija, tako i da pruža stručnu pomoć svim poslovnim subjektima iz ove ciljne grupe koji se suoče sa problemima u poslovanju koje sami ne mogu da riješe. Da bismo ispoštovali postavljene rokove, izradili smo plan posjeta za ukupno 131 poslovnog subjekta, kojima je odobrena subvencija – rekao je koordinator na poslovima preduzetničke infrastrukture u Gradskoj razvojnoj agenciji, Ivan Babić.

U OSTALIM VIJESTIMA