Potencijalni investitori posjetili Manjaču

Gradska razvojna agencija, Centar za razvoj poljoprivrede i sela i Turistička organizacija Grada Banja Luka su pozvali potencijalne investitore i udruženja da posjete Turističko-rekreativni centar Manjača, da bi se upoznali sa izgrađenim sadržajima i planovima za budući period.
Tokom i poslije obilaska bilo je razgovora sa potencijalnim partnerima o daljnjem unapređenju i poslovnim aktivnostima vezanim za TRC Manjaca, te sadržajima za koje bi partneri bili zainteresovani da se uspostave.
Nakon manjeg zastoja radova zbog pandemije, očekuje se nastavak aktivnosti u budućem periodu.

KAFA U 5 – Razgovor Mario Milanovic CIDEA

U OSTALIM VIJESTIMA