Potpisan aneks ugovora o garantno-kreditnim linijama sa Komercijalnom bankom a.d. Banjaluka i Pavlović International Bank a.d. Bijeljina

Garantni fond RS i Komercijalna banka a.d. Banjaluka potpisali su 14.02.2018. godine Aneks ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kojim se uvode dvije garantno-kreditne linije uz posebne uslove i to:

1. Garantno-kreditna linija za podršku, razvoj i unapređenje poljoprivrede na području Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH i
2. Garantno-kreditna linija za podsticaj razvoja privrednih subjekata sa područja Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Više informacija na linkovima:

http://www.kombank-bl.com/krediti-uz-garanciju-gfrs

http://www.kombank-bl.com/krediti-za-podrsku-razvoj-i-unapredjenje-poljoprivrede-na-podrucju-republike-srpske-i-distrikta-brcko

http://www.kombank-bl.com/krediti-za-podsticaj-razvoja-privrednih-subjekta-sa-podrucja-republike-srpske-i-distrikta-brcko

Garantni fond RS i Pavlović International bank a.d. Bijeljina potpisali su 14.03.2018. godine Aneks ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kojim se uvode dvije garantno-kreditne linije uz posebne uslove i to:

1. Garantno-kreditna linija za kreditiranje preduzetnika i početnog biznisa-start up na području Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH i
2. Garantno-kreditna linija za kreditiranje voćarstva na području Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Više informacija na linku:http://www.pavlovic-banka.com/cir/vesti/66._akcija!.html#

U OSTALIM VIJESTIMA