Potpisan memorandum o saradanji između Gradske razvojne agencije i Kluba poslovnih žena

Gradska razvojna agencija i Klub poslovnih žena Republike Srpske potpisali su danas Memorandum o saradnji. Predmet ovog Memoranduma je poslovna saradnja oko učestvovanja u kreiranju, pripremi i realizaciji različitih projekata, aktivnosti  i programa, a sve u svrhu razvoja i podizanja kvaliteta preduzetništva žena te razvoja preduzetničkih potencijala žena preduzetnica.

Agencija i Klub poslovnih žena RS su već partneri na jednom projektu koji je odobren i za koji u narednim danima Cidea treba da potpiše ugovor. Kroz ovaj projekat u narednih 18 mjeseci provest će se sveobuhvatna obuka za Start-UP-e kroz koji će podržati mlade žene do 30 godina koje pokreću biznis u oblasti IT sektora i digitalne kreativne industrije.

Memorandum takođe omogućava da potpisnice daju poseban doprinos u dostizanju ciljeva postavljenih u strategiji razvoja ženskog preduzetništva Republike Srpske.

U OSTALIM VIJESTIMA