Potpisan sporazum o poslovno tehničkoj saradanji

Gradska razvojna agencija – CIDEA i Inovacioni centar Banja Luka – ICBL  potpisali su danas 19.05.2017. godine  u prostorijama Gradske razvojne agencije  Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji u kojem je  definisan najširi oblik saradnje.

Sporazum su potpisali Drago Gverić direktor  Inovacionog  centra  Banja Luka i Mario Milanović direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka.

Cilj potpisivanja Sporazuma  je jačanje kapaciteta obiju  strana i stvaranje preduslova  za zajedničku pripremu i provođenje projekata.  Strane potpisnice su saglasne da će međusobna saradnja doprinjeti  ostvarivanju  zajedničkih interesa i ciljeva koji proističu iz zajedničkih aktivnosti na realizaciji utvrđenih projekata.

 Direktor Gradske razvojne agencije  Mario Milanović naglasio je će potpisnice sporazuma sarađivati prvenstveno u pripremi i provođenju projekata u okviru predpristupnih i drugih fondova Evropske unije.

Drago Gverić je istakao da će ovaj Sporazum doprinjeti u kreiranju povoljnog ambijenta za razvoj MSP-a i start-up firmi (preduzetnička infrastruktura).

U OSTALIM VIJESTIMA