Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji Cidea-e, TOBL-a i CRUSBL-a

Danas je u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja luka potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Gradske razvojne agencije Banja Luka, Turističke organizacije grada Banja Luka i Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka.

Potpisnici Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji su rukovodioci ispred:

Gradske razvojne agencije Banja Luka, gospodin Mr Mario Milanović

Turističke organizacije Grada Banja Luka, gospođa Irena Radojević

Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka, gospodin Draško Ilić.

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je saradnja na zajedničkim aktivnostima u okvirima projekata Strategije razvoja Grada, a koji će omogućiti ekonomično, racionalno i efikasno poslovanje.

Budući da se radi o poslovno-tehnočkoj saradnji kroz integrisani razvoj s ciljem unapređenja turističkih, ruralnih i gradskih potencijala regije grada Banjaluke, najavljene su aktivnosti koje će se sprovoditi kroz saradnju timova potpisnica Sporazuma, pa su tako već  krajem kalendarske godine 2018.-e najavljene prve zvanične aktivnosti na promociji „Krajiške kuće“ i srodnih projekata koji će se nastaviti u 2019.-oj godini.

U OSTALIM VIJESTIMA