Potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između WMTA i Šumarskog fakulteta Univerziteta Banja Luka

Dana 20. marta 2018. godine potpisan je Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA Banja Luka i Šumarskog fakulteta Univerziteta Banja Luka.

Sporazum su potpisali direktor WMTA gospodin Zoran Vuković i dekan Šumarskog fakulteta prof. dr Vojislav Dukić.

Saradnja će se ostvarivati kroz aktivnosti kao što su:

– praktično obrazovanje odraslih prema planiranim aktivnostima,

– obrazovanje kadrova prema planiranim aktivnostima dogovorenim između WMTA i Fakulteta,

– zajedničko medijsko, sajamsko i drugo nastupanje prema trećim licima

– izrada modula obuka, planova i programa za obučavanje odraslih

– komercijalna poslovna saradnja između WMTA i Fakulteta

– studijske posjete domaćim i stranim preduzećima

– ostale aktivnosti u skladu sa međusobnim dogovorom

Saradnja će se obavljati angažovanjem WMTA stručnih saradnika određenih profila kao i kadrova i stručnih saradnika sa Fakulteta.

 

U prilogu šaljemo linkove za nove objavljenje pozive za obuke koje organizuje

Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTABanja Luka

u saradnji sa preduzećima partnerima za sledeće obuke:

AutodeskREVIT obuka za Trenere

CNC operatera za metal

CNC operatera za drvo

U OSTALIM VIJESTIMA