Potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji UDAS-CIDEA

Danas 15.02.2019. godine je u prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Luka potpisan Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Gradske razvojne agencije Banja Luka i Organizacije amputiraca „UDAS“. Potpisnici Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji su rukovodioci ispred Gradske razvojne agencije Banja Luka, gospodin Mr Mario Milanović i Predsjednik Organizacije amputiraca „UDAS“, gospodin Željko Volaš.

Cilj potpisivanja ovog Sporazuma je definisanje okvira za saradnju na aktivnostima iz domena pripreme i implementacije projekata od zajedničkog interesa, identifikovanje novih izvora finansiranja, te aktivnosti koje su usmjerene na povezivanje partnera na lokalnom i regionalnom nivou.

Gradska razvojna agencija Banja Luka i Organizacija amputiraca „UDAS“ RS su ranije definisali nekoliko polja saradnje i konkretnih projekata na kojima će zajedno raditi u narednom periodu.

Prve zajedničke aktivnosti će se realizovati u okviru projekta pod nazivom„ Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ koji finansira Evropska unija, a čiji je cilj da se putem jačanja kapaciteta dvije mreže osoba sa invaliditetom (mreža žena sa invaliditetom i mreža žrtava mina), poveća socijalna osjetljivost lokalnih nosioca vlasti i organizacija civilnog društva. Putem javnog zagovaranja i promocije integracije osoba sa invaliditetom povećaće se uključenost upravo tih organizacija na svim nivoima vlasti u procesu konsultacija i donošenja odluka značajnih za osobe sa invaliditetom, što će voditi ka većoj integraciji lica sa invaliditetom. Krajnji cilj ovih aktivnosti je kreiranje uslova i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Projekat se realizuje na teritoriji cijele BiH, tj. na području opština: Banja Luka, Tuzla, Sarajevo, Trebinje i Bijeljina a partneri su još Helsinški parlament građana Banja Luka i Udruženjem građana „Nešto više“ Sarajevo.

Za ovaj projekat, Evropska unija je izdvojila 500.000 eura, a period implementacije projektnih aktivnosti je 3 godine.

U OSTALIM VIJESTIMA