Potpisan sporazum o poslovno tehničkoj saradnji

U sklopu „Sajma zapošlјavanja i preduzetništva-predstavi se, postani vidlјiv“ koji je održan 27.09.2017. godine u SD „ Obilićevo“ potpisan je Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Gradske razvojne agencije (Cidea) i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (Rars) .

Sporazum su potpisali Mario Milanović direktor Gradske razvojne agencije i Marinko Đukić direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Dve agencije ovim sporazumom su utvrdile međusobnu saradnju u pripremi, oblikovanju i zastupanju zajedničkih razvojnih projekata, posebno onih usmjerenih prema javnim i međunarodnim izvorima finansiranja a sve u zajedničkom interesu.

Cilј saradnje je jačanje kapaciteta obiju strana potpisnica. Tehnička saradnja će se odvijati u pripremi i provođenju međunarodnih projekata kao i kreiranju  povolјnog ambijenta za razvoj MSP-a i preduzetništva i start-up firmi.

U OSTALIM VIJESTIMA