Potpisan sporazum o poslovnoj saradnji u sklopu projekta „Obuka nezaposlenih osoba prema potrebama poslodavaca u sektoru obrade metala“

Gradska razvojna agencija i JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske-Filijala BanjaLuka potpisali su danas sporazum o saradnji  u sprovođenju  projekta pod nazivom „Obuka nezaposlenih osoba prema potrebama poslodavacau sektoru obrade metala“.

Sprazum su potpisali direktor Gradske razvojne agencije Mario Milanović i direktor JU ZZRS-Filijala Banja Luka“ Mladen Vrećo.

Strane potpisnice u obostranom interesu, uspostavlјaju odnos pravne i tehničko poslovne saradnje, radi podrške procesima i aktivnostima koje zajedno obavlјaju na realizaciji projekta. Cilј saradnje je stvaranje preduslova i definisanje potrebnih aktivnosti za realizaciju projekta.

Radi uspješnog provođenja dogovorenih procesa i aktivnosti, strane potpisnice se obavezuju na međusobnu koordinaciju i saradnju svojih stručnih službi i međusobnu tehničku podršku.

U OSTALIM VIJESTIMA