Potpisan Sporazum o saradnji sa Građevinskom školom Banja Luka u okviru  Prilika Plus projekta

S ciljem jačanja kapaciteta srednjih stručnih škola, a u u okviru implementacije projekta projekta „Razvoj, multipliciranje i umrežavanje za zajednički obrazovni model obrazovanja odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu“ potpisan je Sporazum o saradnji između Građevinske škole Banja Luka i Ustanove za stručno obrazovanje odraslih WMTA,partnera na projektu. Za područje Grada Banjaluka partner u implementaciji projekta je i Gradska razvojna agencija Banja Luka.

Tokom implementacije projekta 5 profesora škole će imati priliku pohađati besplatnu obuku na novom softveru za projektovanje, škola će dobiti kao donaciju softver  i projektor koji će moći koristiti u redovnoj nastavi i za provođenje obuka drugih kandidata za tržište rada. Isto tako, 50 učenika i drugih kandidata će biti obučeno za rad na pomenutom softveru. Svi obučeni kandidati će imati priliku da budu dio tima za projektovanje prema potrebama tržišta a posebno inostranog tržišta odakle već dolaze brojne narudžbe za poslove projektovanja. Ustanova za stručno obrazovanje odraslih WMTA radi Auto Desk pakete u saradnji sa partnerom preduzećem INOVA d.o.o. Banja Luka koje je licencirano za BiH tržište za ove softvere.

Projekat „Razvoj, multipliciranje i umrežavanje za zajednički obrazovni model obrazovanja odraslih za proizvodnju namještaja i arhitekturu“ je finansiran u okviru Programa Prilika Plus, odnosno Vlade Švajcarske.

U okviru aktivnosti podrške srednjim školama i jačanja kapaciteta srednjih škola i fakulteta za provođenje praktične nastave i osposobljavanja potrebnog kadra prema potrebama tržišta rada i investitora, i na zahtjev Aktiva direktora srednjih škola  Gradska razvojna agencija Banja Luka će organizovati obuku za projektne timove srednjih škola na temu „Priprema projekata u skladu sa EU metodologijom“ i sa ciljem efikasnije pripreme projekata i iznalaženja dodatnih izvora finansiranja za razvoj kapaciteta srednjih škola.

U OSTALIM VIJESTIMA