Potpisan ugovor o dodjeli grant sredstava u sklopu projekta „Gastrofokus“

Gradska razvojna agencija Banja Luka potpisala je Ugovor o implementaciji i dodjeli grant sredstava u sklopu projekta „Gastrofokus“ za koji je pripremila projektnu aplikaciju. Projekat se provodi u saradnji sa RARS-om u okviru Programa „Prilika Plus-Vještine za posao“ koji je finansiran od strane Vlade Švajcarske.

 Ukupna vrijednost projekta za realizaciju svih aktivnosti predviđenih projektom je 366.575,00 KM.

Opšti cilj ovog projekta je povezivanje sektora obrazovanja i privrede te unapređenje uslova za poboljšanje kvaliteta pruženih usluga za učenike koji upisuju školu za određene profesije. Projektom će se omogućiti bolje zapošljavanje učenika po završetku srednje škole, a samim tim i snabdijevanje tržišta rada sa kvalifikovanim đacima za zanimanja koja se traže od poslodavca.

Sve Ugostiteljske škole uključene projektom iz 15 gradova BiH, gdje je jedna od njih i Ugostiteljska škola Banja Luka, za koju je Gradska razvojna agencija i pisala projektnu aplikaciju, će po projektu dobiti opremu u vrijednosti od 35.000,00 KM sa uključenim PDV-om.

Implementacija i realizacija svih aktivnosti predviđenih projektom se očekuje do kraja oktobra mjeseca.

Gradska razvojna agencija je zaključno sa 30.06.2018. godine pripremila 9 projekata ukupne vrijednosti od 1.737.910,67 KM

U OSTALIM VIJESTIMA