Potpisan ugovor o implementaciji projekta između Gradske razvojne agencije Banja Luka i Međunarodne organizacije rada – ILO

Predstavnici Gradske razvojne agencije su prošle sedmice u Sarajevu prisustvovali potpisivanju ugovora o implementaciji projekta „Strengthen of the Local Employment Partnership in the Sectors of Textile and Leather Manufacturing“ sa Međunarodnom organizacijom rada – International Labour Organization – ILO. Projekat finansira Evropska unija, a cilj njegove implementacije je da se zaposle osobe koje se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biro Banja Luka i to u deficitarnim zanimanjima u sektorima tekstil, koža i obuća.

Predviđeno je da 50 ljudi prođe obuke za gore navedena zanimanja i da se najmanje 40%  zaposli u firmama koje su partneri na projektu.

Gradska razvojna agencija je sa svojim projektnim konzorcijumom sada posatala dio Lokalnih partnerstva za zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Projektni konzorcijum čine, osim Agencije, Tehnološki fakultet Banja Luka, Škola učenika u privredi Banja Luka, Zavod za zapošljavanje – Biro Banja Luka, kao i firme iz sektora tekstil, koža i obuća sa područja Banjaluke.

Ovaj projekat traje do kraja januara 2019. godine i njegov cilj je da se ojačaju kapaciteti radionica za šivenje tekstila, kože i obuće u Školi učenika u privredi i Tehnološkom fakultetu u Banjaluci, kao i da što veći broj nezaposlenih ljudi nađe zaposlenje u nekim od ovih sektora.

Da podsjetimo, još uvijek je u toku javni poziv za prijavu kandidata za besplatne obuke u sektorima prerada tekstila, kože i CAD CAM tehnologija, koji se nakon završenih obuka mogu zaposliti u firmama koje su partneri na ovom projektu.

U OSTALIM VIJESTIMA