Potpisan ugovor o provođenju projekta iz Interreg IPA CBC programa prekogranične saradnje

Gradska razvojna agencija Bana Luka je potpisala ugovor o provođenju projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“ koji se finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Agencija je nosilac projekta, a partneri na projektu su JU „Centar Zaštiti me“ Banja Luka, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ Banja Luka, JU „O.Š. Voštarnica – Zadar“ i JU „Resursni centar za djecu i mlade Podgorica“. Osnovni cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, a rezultati projekta su:

⦁ Povećanje dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih i socijalnih usluga za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju;
⦁ Uspostavljene nove usluge za dijagnostiku i nabavka nove opreme za rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju;
⦁ Edukacija svih koji rade sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, te uspostavljanje saradnje i razmjene znanja i informacija.

Projekat traje do 31. decembra 2021, a ukupna vrijednost mu je 575 122,00EUR.

U OSTALIM VIJESTIMA