Održan prvi sastanak partnera na projektu „Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć LPZ Banja Luka“

 U prostorijama Gradske razvojne agencije Banja Luka održan je prvi sastanak partnera na projektu „Integracija nezaposlenih osoba na tržište rada uz pomoć LPZ Banja Luka“, na kojem su dogovoreni dalji koraci u implementaciji projektnih aktivnost koje će se sprovoditi na području Banja Luke. Ukupna vrijednost projekta je 359.201,65 КМ.

Direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka, Mario Milanović, navodi da je riječ o projektu obučavanja i osposobljavanja nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – filijala Banja Luka.

– „U narednih 21 mjesec minimalno 60 nezaposlenih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje će, kroz programe osposobljavanja za sektore koji su najtraženiji na tržištu rada, biti obučeno ili osposobljeno od čega će se 30 lica zaposliti u firmama koje su dio LPZ-a. Pored toga, biće obučeno najmanje 20 nezaposlenih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje kroz obuke „Osmisli svoju ideju“ i „Započni svoj posao“ prema metodologiji Međunarodne organizacije rada. Od njih 20, biće izabrano najmanje 5 najperspektivnijih poslovnih ideja  kojima će se dodijeliti grantovi u iznosu do 3500 EUR za pokretanje vlastitog biznisa, a uslov da dobiju podršku nakon izbora će biti da osnuju svoj vlastiti biznis.“ – izjavio je Milanović.

Projekat implementira LPZ Banja Luka, a vodi ga Gradska razvojna agencija zajedno sa partnerima: Grad Banja Luka, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci – Mašinski fakultet, Škola za obrazovanje odraslih „Optimus-NUBL“ Banja Luka, Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, Energetik d.o.o., Aragosta invest d.o.o.,  GIP-Gradis d.o.o.,  BL Best inžinjering d.o.o.,  Mandeks Molding d.o.o., ELAS metalexpert d.o.o., Tropic maloprodaja d.o.o. Banja Luka, Tri Best d.o.o., Elektro Tim d.o.o., Profing d.o.o. i Milinković d.o.o..

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banja Luka je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Trajanje projekta: 1.april 2022. – 31.decembar 2023. godine

U OSTALIM VIJESTIMA