POZIV: BESPLATNE OBUKE POLAZNIKA ZA IZRADU BIZNIS PLANA U SKLOPU JAVNOG POZIVA ZA DODJELU PODSICAJNIH SREDSTAVA ZA 2018

Gradska  razvojna agencija i ove godine u sklopu Javnog poziva za dodjelu podsticajnih sredstava u funkciji zapošlјavanja za  2018. godinu radi obuke za izradu biznis plana za nezaposlena lica koja su prijavlјena na evidenciji JU Zavoda za zapošlјavanje RS, Filijala Banja Luka – Biro Banja Luka, a ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na subvencije u iznosu od  1.020.000 KM. Rok za podnošenje prijava je 13. jul ove godine. Biznis plan je obavezujući.

Obuka za izradu biznis plana održavaće se u prostorijama Gradske razvojne agencije u ulici Josifa Pančića br.8 u sali za edukacije, a obuci će moći prisustvovati polaznici koji su prethodno ispunili formalne  uslove iz Javnog poziva za dodjelu podsticaja. U planu su 2 grupe polaznika, 3-4.07. i 5-6.07.2018. godine u vremenskom periodu od 09-16h. Po potrebi će biti formirana još jedna dodatna grupa.

Polaznici će obuci prisustvovati 2 dana gdje će imati priliku da svoju poslovnu ideju sagledaju iz više uglova kao i kroz same mane i prednosti. Predavač je Ivan Babić  koji naglašava da polaznici u toku dva dana nauče da svoju poslovnu ideju  razrade do najsitnijih detalјa kroz najznačajnije segmente Biznis plana (analize tržišta, marketing plana, finansijskog plana). Nakon razrade svih ovih segmenata Biznis plana, polaznicima bude jasnija slika budućeg  razvoja njihove poslovne ideje.

O pozivu: https://cidea.org/milion-km-za-subvencije-za-zaposljavanje-od-danas-prijave-za-dodjelu-sredstava/

U OSTALIM VIJESTIMA