Poziv na “Info dan” o načinu apliciranja na poziv Evropski projekati saradnje, otvorenog u okviru programa Kreativna Evropa (Creative Europe)

Gradska razvojna agencija Banja Luka i Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Vas pozivaju na “Info dan” o načinu apliciranja na poziv Evropski projekti saradnje, otvorenog u okviru programa Kreativna Evropa (Creative Europe) a koji će se održati u utorak, 17.10. 2017. godine sa početkom u 11.00 časova u Domu omladine Banja Luka.

Cilj organizacije Info dana je promocija programa Kreativna Evropa i poziva Evropski projekti saradnje 2018 kroz predstavljanje mogućnosti sufinansiranja projekata iz oblasti kulture. Info dan je posvećen predstavnicima javnih ustanova kulture, organizacija civilnog društva koje se bave kulturom, obrazovnih, naučnih i istraživačkih ustanova i kompanija koje djeluju na polju kulture. Na prezentaciji će biti predstavljeni ciljevi Programa i prioriteti za finansiranje kao i odgovori na ključna pitanja vezana za konkurisanje: na koji način treba formulisati ideje za projekte, kako i s kim uspostaviti partnerstva, koja su uslovi i potrebni dokumenti za konkurisanje, kako rukovoditi projektom itd.

U OSTALIM VIJESTIMA