Poziv na Međunarodne poslovne susrete “EU-SERBIA 2018”

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, ovim putem  želi da obavjesti poslovni sektor da se prijave na Međunarodne poslovne susrete „ EU-SERBIA 2018″ koji će se održati 31. januara 2018. godine u Beogradu. Organizator ovog događaja je Privredna komora Srbije, a događaj se održava pod pokrovitelјstvom Evropske mreže preduzetništva, dok je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske jedan od koorganizatora.

Poslovni susreti se održavaju u sklopu posjete predsjednika Evropskog parlamenta Srbiji.

Poslovni susreti odnose se na slјedeće teme:

  • Prehrambeni sektor
  • Digitalizacija
  • Poslovna podrška

Registracija, kao i više informacija u vezi sa događajem dostupni su na službenoj intertnet stranici događaja: http://eu-serbia.talkb2b.net/
Krajnji rok za registraciju je 26.01.2018. godine.

 

U OSTALIM VIJESTIMA