Poziv studentkinjama i nezaposlenim ženama sa završenim fakultetom za prijavu na stručnu praksu u preduzećima po vlastitom izboru

UGNV poziva studentkinje završnih godina i nezaposlene žene sa završenim fakultetom (diplomantkinje) sa područja Banja Luke, Mostara i Sarajeva da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva.

Cilj ove aktivnosti je omogućiti studentkinjama i nezaposlenim diplomantkinjama sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Sve prijavljene osobe koje budu izabrane – ukupno njih 30 (Banja Luka 10, Mostar 10, Sarajevo 10), imati će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u firmama čija je djelatnost u skladu sa njihovom diplomom.
Napomena: Stručna praksa je aktivnost koja nije priznata unutar zvaničnog kvalifikacijskog okvira („radne knjižice“).

Poziv je namijenjen studentkinjama završnih godina i nezaposlenim diplomantkinjama različitih studijskih usmjerenja uz napomenu da će prednosti imati aplikantkinje koje studiraju i/ili imaju diplomu za zanimanja u kojima su žene tradicionalno manje zastupljenje (npr. poljoprivreda, tehnologija i sl.).
Sve izabrane aplikantkinje dobit će naknadu za svoj angažman u ukupnom iznosu od 550 KM uz plaćene poreze na  ugovor o djelu koji će biti sklopljen sa njima. Kompletan TEXT POZIVA POGLEDAJTE OVDJE a PRIJAVNI OBRAZAC SKINITE OVDJE

Način prijave 

Zainteresovane osobe trebaju popuniti prijavni obrazac koji se može preuzeti na web adresi UGNV www.nestovise.org i da isti pošalju na adresu: prijava@nestovise.org

Prijavni obrazac možete tražiti i direktnim upitom na kontakte koje navedne u ovom pozivu.

Vremenske odrednice 

Zainteresovane osobe trebaju poslati popunjen obrazac najkasnije do 15.05.2018. godine, nakon čega će odabrane kontaktirati implementatori projekta.

Konačni izbor odabranih kandidatkinja izvršit će se najkasnije do 22.05.2018. godine, nakon čega slijedi provođenje gore navedenih aktivnosti.

Napomena: Udruženje građana “Nešto Više” zadržava pravo da ne prihvate bilo koju ili sve od pristiglih prijava, i nisu obavezni da obrazlažu svoju odluku.

Kontakt osoba:
Vanja Sudar
Projekt menadžer
vanjasudar@nestovise.org

036 347 296
066 711 274

U OSTALIM VIJESTIMA