Poziv za dostavljanje prijedloga za inovativne projekte DIGI-B-CUBE koji se finansira u okviru Programa EU Horizon 2020

Cilj projekta DIGI-B-CUBE je podrška aktivnostima koje su fokusirane na integrisanje digitalnih inovacija i novih tehnologija u oblasti medicinske dijagnostike i povezanih lanaca vrijednosti, koje će omogućiti pokretanje i širenje međusektorske saradnje i dovesti do novih inovacija, rješenja i razvoja proizvoda i usluga.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti mala i srednja preduzeća (MSP) iz sledećih oblasti:

  • zdravstvena zaštita, medicina, biotehnologija, biofarmacija;
  • IT i srodni sektori ( elektronika, robotika, nanotehnologija sl.).

Budžet predmetnog poziva je 2 700 000 evra.

U prilogu vam dostavljamo Poziv za dostavljanje prijedloga, a detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da na i-mejl fondovieu@meoi.vladars.net potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva.

Poziv DIGI-B-CUBE

U OSTALIM VIJESTIMA