Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru pilot projekta Finansije, učenje, inovacije i patentiranje za kulturnu i kreativnu industriju

Evropska komisija objavila Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru pilot projekta Finansije, učenje, inovacije i patentiranje za kulturnu i kreativnu industriju (FLIP) – Faza 2. Predmetni poziv usmjeren je na sljedeće dvije oblasti: učenje i inovacije.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 12. avgust 2019. godine.

Opšti cilj ovog pilot projekta je da nastavi da definiše i testira politike i akcije za održavanje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija te da generiše međusektorske koristi i preklapanja u različitim oblastima i sektorima u kulturnoj i kreativnoj industriji.

Glavni cilj predmetnog poziva u okviru Faze 2 je da istraži aktivnosti koje nastoje da premoste jaz između kulturne baštine i tržišta rada, te da pruži podršku uspostavljanju veza između kreativnih industrija i kreativnih centara, kreatora prostora, društvenih centara i sl.

Podnosioci prijava moraju da budu:

Neprofitne organizacije (javne ili privatne);

Javna tijela;

Međunarodne organizacije;

Univerziteti;

Obrazovne institucije;

Istraživački centri;

Subjekti koji stvaraju profit.

Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

Radionice, seminari, studijske posjete, sastanci;

Programi razmjene;

Treninzi, razvoj vještina;

Izrada internet stranice;

Razmjena dobrih praksi, smjernica, preporuka, izvještaja, anketa.

Ukupan budžet Poziva iznosi 1 050 000 miliona evra. Maksimalno trajanje projekta je 28 mjeseci, a aktivnosti treba da počnu da se sprovode početkom 2020. godine.

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga, kao i sve dodatne informacije dostupne su na sljedećoj internet stranici: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en.

Molimo vas da informaciju o otvorenom Pozivu dostavite i drugim potencijalnim aplikantima u Republici Srpskoj.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da obavijeste Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju (fondovieu@meoi.vladars.net) o podnošenju prijave na ovaj poziv.

Smjernice: guidelines

Izvor: www.vladars.net

U OSTALIM VIJESTIMA