Poziv za podršku mikro preduzećima

Gradska razvojna agencija CIDEA na osnovu sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji sa START Centrom iz Banjaluke raspisuje poziv za učešće u programu podrške poslovanju mikro preduzeća na teritoriji opštine Banja Luka.

Program podrške poslovanju mikro preduzeća usmjeren je na unapređenje promotivnih aktivnosti preduzeća kroz dizajn/redizajn logotipa i izradu web sajta preduzeća.

Učešćem u programu podrške poslovanju, mikro preduzeća dobijaju:

 • Dizajn/redizajn logotipa preduzeća*
 • Izradu web sajta preduzeća na bazi predefinisanih formi**
 • Održavanje web sajta u periodu od godinu dana,
 • Besplatan hosting na period od godinu dana,
 • Besplatan .com, .net ili .org domen na period od godinu dana,
 • Edukaciju vezanu za ažuriranje web sajta i praćenje posjećenosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE

U programu mogu učestvovati preduzeća ili samostalni preduzetnici koji ispunjavanju sljedeće kriterijume:

 • Preduzeće ili samostalni preduzetnik je osnovano na teritoriji opštine Banja Luka,
 • Preduzeće ili samostalni preduzetnik zapošljava manje od 9 radnika,
 • Preduzeće ili samostalni preduzetnik se bavi proizvodnom ili uslužnom djelatnošću,
 • Preduzeće ili samostalni preduzetnik postoji manje od tri godine,
 • Preduzeće ili samostalni preduzetnik nema urađen web sajt.

Vrijednost podrške koju mikro preduzeća dobijaju kroz navedeni program iznosi 900,00 KM. Za učešće u programu preduzeće ili samostalni preduzetnik treba da obezbjedi vlastito učešće u iznosu od 350,00 KM.

ROK ZA PRIJAVU

Kroz program je obezbjeđena podrška za 10 preduzeća. Podršku dobijaju preduzeća koja se prva prijave za učešće, a koja ispunjavaju gore navedene uslove. Poziv za učešće u programu ostaje otvoren do momenta prijave 10 preduzeća, odnosno najkasnije do 31.01.2018 godine.

PRIJAVA

Za prijavu na ušečće u programu podrške mikro preduzećima potrebno je popuniti prijavni obrazac koje se nalazi u prilogu poziva. Prijavni obrazac potrebno je poslati na e-mail: vladimir.amidzic@cidea.org. Za sve dodatne informacije vezane za program podrške možete se obratiti na telefon: 060 360 5366

* Preduzećima koja ostvare pravo na podršku kroz navedeni program kroz process dizajna/redizajna logotipa biće dostavljena tri prijedloga dizajna. Nakon odabira dizajna izvršiće se definisanje boja logotipa. Logotip se dostavlja u vektorskom formatu.

** Preduzećima koja ostvare pravo na podršku kroz navedeni program biće ponuđena mogućnost da odaberu izgled sajta između tri predefinisane forme. Za bilo koju odabranu formu preduzeća će biti u mogućnosti da odaberu kolor šemu u skladu sa postojećim ili novim vizulenim identitetom. Svaki sajt sadrži meni sa pet osnovnih kategorija: o nama, proizvodi/usluge, reference, novosti I kontakt uz mogućnost da se dodaju i druge kategorije, u zavisnosti od zahtjeva preduzeća. Sajt se izrađuje na srpskom i engleskom jeziku.

Sajt sadrži i prateći CMS koji omogućava preduzećima jednostavno unošenje informacija i ažuriranje sajta. Obaveza preduzeća je da obezbjedi inicijalni sadržaj za sajt (tekstove, opise proizvoda, fotografije) na srpskom i engleskom jeziku.

Prijavni obrazac

U OSTALIM VIJESTIMA