Poziv za prijavu malih projekata

Odjeljenje za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje obavještava sve zainteresovane da je Ambasada Republike Češke u BiH objavila Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2020. godinu.

Poziv je otvoren do 18.oktobra, a projekti treba da budu usmjereni na ekonomski rast sa naglaskom na obnovljive izvore energije i sektor održivog korištenja prirodnih izvora.

Podnosilac zahtjeva mora biti registrovani pravni subjekt u BiH, čija osnovna djelatnost nije dobit (npr. nevladine organizacije, udruženja građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima, organizacije i agencije koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj).

Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su na sljedećoj internet stranici:

 https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/mali_lokalni_projekti/x2019_09_26_vyzva_k_predkladani_navrhu_na_male_lokalni_projekty_2020.html

U OSTALIM VIJESTIMA