Poziv za prijavu na trening digitalnih vještina

Gradska razvojna agencija Banja Luka u okviru projekta CCI4TOURISM, odobrenog od strane programa Interreg ADRION organizuje besplatne treninge digitalnih vještina.
Trening će obuhvatiti sljedeće module:

 • Digitalna transformacija u 2021
 • Ubrzani uticaj novih tehnologija na kreativne industrije, trendovi i projekcije
 • Digitalne platforme u kreativnoj industriji
 • Izrada i optimizacija profila, komunikacija i savjeti
 • Kreativni portfolio – izrada digitalne prezentacije u formi portfolio web sajta
 • Optimizacija, SEO, hosting, održavanje web sajta
 • Osnove grafičkog dizajna za društvene mreže
 • Društvene mreže i kreativna industrija
 • Mogućnosti društvenih mreža, sadržaj na društvenim mrežama
 • Osnove promocije i upravljanje sa profilom – PRAKTIČNI RAD

Pravo prijave imaju preduzeća aktivna u oblastima kulturnih i kreativnih industrija (CCI).

 1. OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Osnovni cilj projekta CCI4TOURISM je povećati kapacitet kulturno kreativnih industrija, koji imaju ključnu ulogu u sprovođenju politika iz kulture i turizma. Glavni cilj je unapređenje turističkog proizvoda, posebno uzimajući u obzir negativne efekte uslijed nastanka epidemije Covid-19, koje su najviše pogodile sektor CCI-a i turizma.

Kako bi se realizovao cilj projekta, potreban je novi, nekonvencionalan pristup strategijama upravljanja turizmom. Projekat će implementirati aktivnosti u vezi sa:
a) mobilizacijom talenata i otkrivanju novih poslovnih ideja,
b) jačanje preduzetničkih kapaciteta CCI-a,
c) podrška „hibridizaciji“ između preduzeća koja djeluju iz oblasti kulture, stvaralaštva i turizma, kako za pokretanje novih preduzeća tako i za definisanje novih proizvoda.

 1. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 01/12/2021.
Trening će trajati od 10.12. do 24.12.2021. godine.
Prijave je potrebno dostaviti u obliku prijavnog formulara koji je u elektronskoj formi.
Link za prijavni formular:

https://forms.gle/qZozHDTNE5XM2zab6

Za sve detalje i dodatna pitanja kontaktirajte Vladimira Amidžića i Slađanu Kukić na kontakt mailove vladimir.amidzic@cidea.org i sladjana.kukic@cidea.org.

U OSTALIM VIJESTIMA