Poziv za saradnju: prijavite zemljište i objekte za bazu lokacija za investiranje

Grad Banja Luka raspisao je javni poziv za fizička i pravna lica koja imaju u vlasništvu zemljište i/ili objekte, da dostave informacije o slobodnom zemljištu  (lokaciji) koja je provedbenim planskim dokumentom predviđena za izgradnju poslovnih, proizvodnih ili industrijskih objekata (Greenfield) i o slobodnim (nisu u funkciji), legalno izgrađenim, poslovnim, proizvodnim ili industrijskim objektima (Brownfield).

Namjera je da se zemljište i objekti, uz saglasnost vlasnika, uvrste u ponudu, tj. bazu  lokacija za investiranje u gradu Banjoj Luci i na taj način vlasnici zemljišta i objekata povežu sa potencijalnim investitorima.
Javni poziv je raspisan u skladu sa Strategijom razvoja Grada Banja Luka, te u cilju realizacije zahtjeva iz procesa  BFC resertifikacije, koji podrazumijeva proces unapređenja odnosa sa postojećim i potencijalnim investitorima, na još viši nivo, te su u smislu partnerstva i obostranog interesa, pozvani vlasnici zemljišta i objekata na saradnju.

Grad će, preko Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, Odsjeka za saradnju  sa investitorima i poslovne zone, u najboljem interesu vlasnika, prijavljeno zemljište (lokaciju )i/ili objekt, obraditi, promovisati, te u cilju ponude za prodaju, odnosno davanje u zakup, zainteresovanom investitoru omogućiti kontakt sa vlasnikom.

Obrazac prijave sa određenim dokazima, podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom:”Prijava za javni poziv za slobodno zemljište i/ili objekte”, kancelarija br. 14. Gradska uprava Banja Luka.

Rok za podnošenje prijava je 31. decembar 2017. godine.

Zainteresovani se za više informacija mogu obratiti Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje, Odsjeku za saradnju  sa investitorima i poslovne zone (Ulica kralja Alfonsa XIII br. 1) putem telefona broj: 051/220-280 ili elektronske pošte, na adersu: dejan.todorovic@banjaluka.rs.ba

Kompletan javni poziv i obrazac možete preuzeti ovdje.

U OSTALIM VIJESTIMA