Poziv za učešće u evropskom programu razmjene “Erasmus za mlade preduzetnike”

Gradska razvojna agencija obavještava  da je otvoren Javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, koji se finansira u okviru programa EU „Erasmus za mlade preduzetnike“.

Poziv je otvoren za prijavedo 10. avgusta 2023. godine do 23.59 časova.

Opšti cilj poziva je da preduzećima i preduzetnicima pruži priliku da sarađuju sa ozbiljnim i posvećenim novim preduzetnicima iz drugih zemalja na razvoju novih poslovnih ideja, upoznavanju novih tržišta i uspostavljanju kontakata, čime postaju dio evropske mreže uspješnih preduzetnika.

Na predmetni poziv mogu se prijaviti vlasnici ili članovi uprave malih i srednjih preduzeća, kao i samostalni preduzetnici, koji imaju više od tri godine preduzetničkog iskustva, te su voljni da podijele svoje znanje i iskustvo sa novim preduzetnikom.

Prijava se vrši popunjavanjem sljedećeg OBRASCA, a detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

U OSTALIM VIJESTIMA