Predstavnici Agencije i Grada na završnom događaju projekta: „Lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“

Dana 01.04.2019. godine, u Sarajevu, predstavnici Gradske razvojne agencije Banja Luka i Grada Banja Luka – Odjeljenje za privredu, prisustvovali su završnom događaju projekta „Lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ čiju realizaciju je podržala Evropska unija sa 4 miliona eura a koju je implementirala Međunarodna organizacija rada (ILO).  Cjelokupnim projektom zaposleno je 550 osoba, a oko dvije hiljade je prekvalifikovano. Ovom prilikom potpisan je Memorandum o razumijevanju i saradnji između lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini a Gradska razvojna agencija Banja Luka je bila jedna od potpisnika.

Podsjećamo da su u okviru projekta koji je sprovela Gradska razvojna agencija Banja Luka „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“ organizovane obuke za osposobljavanje nezaposlenih lica i studenata završnih godina.  Tako je obuke pohađalo ukupno 45 kandidata, odnosno obuku za CAD sisteme za odjevnu tehnologiju  7 kandidata, obuku za šivenje tekstila 20 kandidata i obuku za šivenje kože 18 kandidata. Od 45 obučenih kandidata, do kraja februara zaposleno je 16 kandidata. Gradska razvojna agencija, kao koordinator lokalnog partnerstva za zapošljavanje, će i dalje raditi na zapošljavanju obučenih kandidata. Obuke su vršene dijelom u JU Školi učenika u privredi i na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci,  a zatim dio praktične obuke i u firmama koji su partneri na projektu. U okviru projekta su nabavljene sitne mašine za šivenje kože i obuće, ploter i materijal za obuke koji su postavljeni i koriste se na Tehnološkom fakultetu Banja Luka, te materijal za šivenje tekstila za potrebe Škole učenika u privredi, kao i oprema za uspostavljanje i rad Koordinacionog centra za tekstil, kožu i obuću, kojim upravlja Gradska razvojna agencija.

U OSTALIM VIJESTIMA