Predstavnici Agencije pohađali trodnevnu obuku na temu upravljanja projektnim ciklusom u programima teritorijalne saradnje

Od 12. do 14.09.2023. godine, u Tesliću je održana obuka na temu upravljanja projektnim ciklusom u programima teritorijalne saradnje za 30 učesnika, a koju su pohađali i predstavnici Gradske razvojne agencije.

Program je organizovan pred objavu drugog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Danube Regional Programme 2021-2027. (Program za dunavsku regiju), u cilju jačanja kapaciteta potencijalnih aplikanata. Organizator obuke je DEI – Direkcija za evropske integracije, koja je u funkciji Državne kontakt tačke za gore pomenuti program.

Kroz interaktivne i zanimljive radionice, predavačice Julija Marošek i Slavka Zupan su pojasnile svim učesnicima proces upravljanja projektima sa fokusom na pravila ovog poziva.

U OSTALIM VIJESTIMA