Predstavnici Gradske razvojne agencija Banja Luka prisustvovali su poslovnoj konferenciji pod nazivom „Izazovi i budućnost poslovanja #2“

Predstavnici Gradske razvojne agencija Banja Luka prisustvovali su poslovnoj konferenciji pod nazivom „Izazovi i budućnost poslovanja #2“. Konferencija je organizovana kao dio dobre prakse Unije poslodavaca Republike Srpske u izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske.

Kroz panele, na konferenciji su obrađene aktuelne teme: Nova poslovna realnost – rizici i prilike, Ljudski kapital u eri automatizacije i digitalizacije, te Energetska stabilnost kao preduslov ekonomskog rasta.

Događaj je organizovan 20. septembra 2022. godine u okviru realizacije projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BIH – EISE” koji finansira Evropska unija, a koji provodi Unija poslodavaca Republike Srpske.

U OSTALIM VIJESTIMA