Predstavnici Gradske razvojne agencije Banja Luka učestvovali su na Svečanoj konferenciji povodom odobrenja Interreg VI-A IPA Programa 2021-2027, koja se održala u decembru 2022. godine u Zagrebu

Na održanoj konferenciji su prezentovani uslovi za učešće u novom Programu kao i projekti provedeni u prethodnom programskom periodu 2014-2021. Između ostalih, prikazan je i kratki dokumentarni film projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – ASIQ, kojeg je Agencija, kao vodeći partner, provela u periodu od jula 2020. do decembra 2021. godine.

U OSTALIM VIJESTIMA