Predstavnici Gradske razvojne agencije na konferenciji b.creative u Zagrebu

b.creative konferencija, održana je u Zagrebu, u Muzeju savremene umjetnosti, 24. i 25. oktobra. Okupila je veliki broj kreativaca i kulturnjaka, koji su učestvovanjem u panelima i radionicama s kolegama iz inostranstva, raspravljali o aktuelnom stanju u sektoru kreativnih i kulturnih industrija, ali i o željama i planovima za budućnost, koja je, ako ćemo suditi prema izjavama predstavnika struke i predstavnika institucija, ipak svijetla. 

Ivana Nikolić Popović predsjednica Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija, na samom otvaranju konferencije je govorila o visokoj dodatnoj vrijednosti, koju kulturne i kreativne industrije stvaraju i prelijevaju na druge sektore ekonomije i o nužnosti prepoznavanja njihove uloge, pokretača ekonomskog rasta od strane donosilaca političkih odluka.

U okviru tri panela, koja su održana na b.creative konferenciji razgovaralo se o izazovima kreativnog preduzetnišva u ovom vremenu brzine i stalnih promjena, kojima se kreativci najlakše prilagođavaju, ako ih već sami ne diktiraju. Posebno interesovanje, učesnici su pokazali za panel o pokretanju investicija u kreativno preduzetništvo, a u panelu kojem je fokus bio na raspravi o  barijerama u razvoju kreativnih i kulturnih industrija, panelisti su govorili o svojim iskustvima koja su različita, jer dolaze iz različitih zemalja, ali na kraju su se složili, da im je svima zajednički problem s kojim su se suočavaju – gubljenje vremena do kojeg dolazi zbog administrativnih prepreka i nerazumijevanja između privatnog i javnog sektora, što često usporava realizaciju kreativnih ideja, koje mogu pokrenuti nove trendove i novi zamah u segmentu ekonomije.

Organizator b.creative konferencije, Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija, izrazio je uvjerenje, shodno svim raspravama i zaključcima, koji su donoseni tokom dvodnevnog druženja kreativaca i kulturnjaka u Zagrebu, da će budućnost, odnosno već sutra, donijeti bolju komunikaciju, više razumijevanja i podrške javnog sektora i prepoznavanje važnosti i ekonomskog potencijala kulturnih i kreativnih industrija, od strane donosilaca političkih odluka. Samo saradnjom se može kreirati bolja budućnost i nova, inovativna, moderna ekonomska slika.

b.creative konferenciji su pored mnogobrojnih predstavnika kreativne i kulturne indistrije učestvovali i predstavnici Klastera kreativnih i kulturnih industrija – KREDA iz Banjaluke, koji su iskoristili priliku da se povežu sa učesnicima konferencije i dogovore saradnju.

izvor: Ultra magazin (www.ultra.ba)

U OSTALIM VIJESTIMA