Predstavnici Gradske razvojne agencije učestvovali na konferenciji “XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske” u Tesliću

Konferencija “XII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske” u organizaciji Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Tehničkog fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu je održana 2. i 3. novembra u hotelu Kardial u Tesliću, a na njoj je učestvovala i Gradska razvojna agencija.

Konferencija se sastojala od nekoliko naučnih oblasti i u sklopu svake su predstavljeni  naučni radovi. Oblasti u kojima su predstavljeni radovi su bile: inženjerstvo u zaštiti okoline, hemijsko inženjerstvo, hemijske tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije, opšta i primijenjena hemija, kvalitet i bezbjednost hrane, tekstilne tehnologije, dizajn tekstila i odjeće, grafičke tehnologije i dizajn.

Gradska razvojna agencija je učestvovala na okruglom stolu „Tržište rada, privreda i visoko obrazovanje u sektoru koža/tekstil“. Pored Agencije, učesnici su bili predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Tehnološkog fakulteta u Banjaluci i Tehničkog fakulteta u Boru. Tom prilikom su predstavljeni najveći problemi sa kojima se suočava ovaj sektor, potencijalna rješenja, a takođe je planiran nastavak saradnje svih pomenutih aktera i u budućnosti, u cilju razvoja i promocije ovog sektora

 

 

U OSTALIM VIJESTIMA