Predstavnici Gradske razvojne agencije učestvovali na sastanaku svih mentora u Doboju u sklopu projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluga u zemljama Zapadnog Balkana – faza 2”

U sklopu projekta “Uspostavljanje i promocija mentoring usluga u zemljama zapadnog Balkana – faza 2”, 02.11.2018. godine, u Doboju je održan sastanak svih mentora iz Republike Srpske kojem su prisustvovali i mentori iz Gradske razvojne agencije Banja Luka.

Sastanak je organizovala Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a pored mentora koji su uspješno završili teorijski i praktični dio obuke u preduzećima, na sastanku su bili prisutni i predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), koja podržava ovaj projekat.

Sastanak je bio interaktivnog kakraktera gdje su svi mentori imali priliku predstaviti dosadašnja iskustva u sprovođenju standardizovane usluge mentoringa u preduzećima kao i diskutovati na temu aktuelnog stanja i preporuka za poboljšanje poslovanja, što je doprinijelo unapređenju mentorskih znanja i vještina. Prisutnima su predstavljena iskustva iz ovogodišnje studijske posjete Japanu, a o svojim mentorskim iskustvima su govorile i kolege iz Japana.

U OSTALIM VIJESTIMA