Predstavnici ILO projekta posjetili Gradsku razvojnu agenciju

U okviru redovnih aktivnosti na projektu „Jačanje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u sektorima prerada tekstila i kože“ koji sprovodi Gradska razvojna agencija, gospođe Amra Selešković i Indira Prljača, predstavnice ILO projekta u Bosni i Hercegovini, posjetile su Banjaluku i održale prezentaciju za sve partnere na projektu.

Fokus radionice je bio na institucionalizaciji lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Banjaluci i predloženo je da CIDEA preduzme aktivnosti oko uspostavljanja partnerstava, jer je to i jedna od aktivnosti Nacrta Strategije razvoja Grada Banja Luka u periodu 2018-2027. godine. Prema Strategiji, upravo je CIDEA zadužena za realizaciju ove aktivnosti.

Kao što je poznato, ovaj projekat predviđa obuku i zapošljavanje lica prema potrebama poslodavaca u sektorima tekstil, koža i obuća. Do sada je završena obuka za rad na CAD sistemima za odjevnu tehnologiju, dve obuke za šivenje tekstila i jedna za šivenje kože. U toku su jedna obuka za šivenje tekstila i jedna za šivenje kože.

Projekat finansira Evropska unija kroz program Međunarodne organizacije rada – ILO i njegova ukupna vrijednost iznosi 64 590 €.

 

U OSTALIM VIJESTIMA